Teza

WO-166/17

Nie stawienie się radcy prawnego na rozprawie bez usprawiedliwienia a w sytuacjach nagłych brak usprawiedliwienia niezwłocznie po ustaniu przyczyny to uniemożliwiającej , stanowi delikt dyscyplinarny.   WO-166/17

2021-03-15T21:36:15+01:002018/02/26|Categories: 18. Pozostałe|Tags: |

WO-165/17

Nie załączenie przez radcę prawnego dokumentu posiadanego pełnomocnictwa do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie poniósł szkody, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego.   WO-165/17

2021-03-15T21:37:54+01:002018/02/21|Categories: 18. Pozostałe|Tags: |