Nie ma podstaw prawnych do przyznania przez sąd dyscyplinarny kosztów zastępstwa procesowego dla pełnomocnika pokrzywdzonego.

 

WO-170/17