k.p.k. – opis czynów przypisanych radcy prawnemu

WO-79/16

Brak w opisie przypisanych radcy prawnemu czynów, polegający na braku konkretnych czynności, które w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu podejmował obwiniony w każdej z prowadzonych spraw, uzasadnia uchylenie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. WO-79 16