2018

WO-188/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:47+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-179/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:57+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-173/18

Teza: właściwość sądu dyscyplinarnego Sądem właściwym do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej jest sąd tej izby, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego a wszczęcie postępowania następuje poprzez wydanie postanowienia rzecznika dyscyplinarnego. WO-173.18.docx

2021-03-15T15:43:07+01:002019/03/19|Categories: 18. Pozostałe|Tags: , |

WO-175/18

Teza: status strony pokrzywdzonej Lakoniczne stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w którym odmówił on przyjęcia odwołania i pozostawił je w aktach bez rozpoznania, uznając, że  odwołujący nie miał statusu strony pokrzywdzonej, [...]

WO-83/18

Teza: status pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym Przepis art. 68 ust. 5 ustawy o radcach prawnych definiuje pokrzywdzonego jako osobę, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego. Odwołanie wniesione przez osobę [...]