Teza: status strony pokrzywdzonej

Lakoniczne stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w którym odmówił on przyjęcia odwołania i pozostawił je w aktach bez rozpoznania, uznając, że  odwołujący nie miał statusu strony pokrzywdzonej, uniemożliwia kontrolę odwoławczą zarządzenia w kontekście stawianych mu zarzutów.

 

WO-175.18.docx