WO-175/18

Teza: status strony pokrzywdzonej Lakoniczne stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w którym odmówił on przyjęcia odwołania i pozostawił je w aktach bez rozpoznania, uznając, że  odwołujący nie miał statusu strony pokrzywdzonej, [...]