WO-173/18

Teza: właściwość sądu dyscyplinarnego Sądem właściwym do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej jest sąd tej izby, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego a wszczęcie postępowania następuje poprzez wydanie postanowienia rzecznika dyscyplinarnego. WO-173.18.docx