Przedawnienie karalności

WO-67/19

Teza: przedawnienie karalności. W niniejszej sprawie nastąpiła konieczności uchylenia orzeczenia i umorzenia postępowania z u wagi na upływ pięciu lat od czasu popełnienia czynów zarzuconych obwinionemu, co stanowi negatywną przesłankę procesową wynikają z treści art. [...]

2021-04-06T11:05:27+02:002019/07/10|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-119.18

Czyn za który ukarano obwinioną został popełniony w dniu 27 maja 2013 roku , a więc przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego nastąpiło  dnia 27 maja 2018 roku tj. przed wydaniem orzeczenia przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, co [...]

2021-03-15T16:03:22+01:002018/11/13|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-59/18

Przedawnienie karalności, stanowiące negatywną przesłankę procesową, podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, gdyż należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych.   59.18.docx

2021-04-06T11:38:31+02:002018/06/26|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-89/15

Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. Wysyłanie przez obwinioną do pokrzywdzonego pism, zawierających sformułowania i zwroty naruszające godność zawodu radcy prawnego, przekraczające rzeczową potrzebę ich użycia w celu ochrony [...]