Przedawnienie karalności, stanowiące negatywną przesłankę procesową, podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, gdyż należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych.

 

59.18.docx