Termin przedawnienia karalności biegnie od dnia popełnienia zarzucanego czynu, a nie od dnia wystąpienia jego skutków.

WO-77 16