Teza: przedawnienie karalności.

W niniejszej sprawie nastąpiła konieczności uchylenia orzeczenia i umorzenia postępowania z u wagi na upływ pięciu lat od czasu popełnienia czynów zarzuconych obwinionemu, co stanowi negatywną przesłankę procesową wynikają z treści art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., który ma zastosowanie w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych, w związku z treścią art. 741 ustawy o radcach prawnych.

WO-67.19.docx (1)