Teza: przedawnienie karalności.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny, działając podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w związku z art. 70 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, zmuszony był do uchylenie orzeczenia i umorzenia postępowania, ze względu na przedawnienie karalności czynu.

WO-195.19.docx