Czyn za który ukarano obwinioną został popełniony w dniu 27 maja 2013 roku , a więc przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego nastąpiło  dnia 27 maja 2018 roku tj. przed wydaniem orzeczenia przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, co skutkuje uchyleniem orzeczenia sadu I instancji i umorzeniem postępowania.

 

WO-119.18.docx