Bezwzględna przyczyna odwoławcza (przedawnienie karalności) skutkuje koniecznością uchylenia orzeczenia i
umorzeniem postępowania.

 

WO-14/18