Teza

WO-236/19

Teza: brak podstaw do przekazania sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia. Zwrot sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia następuje tylko wyjątkowo. Aby był on dopuszczalny, należy w pierwszej kolejności ustalić wystąpienie istotnych braków postępowania, które [...]

WO-214/19

Teza: przyznanie stronie pełnomocnika z urzędu. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zasadnie uznał, że wnioskodawczyni prawidłowo wykazała, że nie może ponieść samodzielnie kosztów zastępstwa. Jednakże sąd trafnie przyznał, że nie jest spełniona druga z przesłanek, gdyż okoliczności [...]