Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego.
Pełnomocnictwo substytucyjne nie stanowi podstawy do ubiegania się przez dalszego pełnomocnika (substytuta)
o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej.

 

WO 224.19.docx