Teza: przedłużające się tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych.
Zawieszenie obwinionego w czynnościach zawodowych było uzasadnione z uwagi na wagę postawionych zarzutów w
początkowej fazie postępowania dyscyplinarnego, jednak w sytuacji, gdy postępowanie toczy się już od przeszło trzech
lat, zawieszenie utraciło swój tymczasowy charakter i stało się środkiem nieadekwatnym w skutkach swojej represji dla
obwinionego do podejmowanych przez sąd dyscyplinarny czynności procesowych (ostatnia rozprawa miała miejsce
rok temu).

 

WO 170.19.docx