Teza: brak podstaw do przekazania sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia
dochodzenia.
Zwrot sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia następuje tylko wyjątkowo. Aby był
on dopuszczalny, należy w pierwszej kolejności ustalić wystąpienie istotnych braków postępowania, które stanowią
przeszkodę w dokonaniu ustaleń odpowiadających prawdzie. Takim brakiem nie jest konieczność doprecyzowania
opisu czynu, gdyż sąd dyscyplinarny jest władny, przy zachowaniu tożsamości zdarzenia, sam to zrobić.

 

WO 236.19.docx