2014

WO-155/14

Niestawiennictwo obwinionego radcy prawnego na rozprawie dyscyplinarnej nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że należycie usprawiedliwi on swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie rozprawy (art. 683 ust. 2 ustawy o radcach prawnych). WO-155 14

SDI 34/14

W odniesieniu do postępowania dyscyplinarnego dotyczącego deliktu polegającego na kłamstwie lustracyjnym nie stosuje się właściwych dla przestępstw terminów przedawnienia, które zostały określone przez ustawodawcę w rozdziale XI Kodeksu Karnego, ponieważ ww. delikt dyscyplinarny nie jest [...]

2021-03-15T14:25:56+01:002014/11/26|Categories: 07. Przedawnienie karalności|Tags: |