Użycie przez radcę prawnego w odwołaniu od uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. Krajowej Izby Radców Prawnych, na określenie treści uchwały, zwrotu „ sprawa jest przykładem matołectwa prawniczego połączonego z głuptactwem” nie licuje z godnością radcy prawnego i jest obraźliwe. Czyn taki stanowi delikt dyscyplinarny.

WO-156 14