Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

ul. Żytnia 18 lok. I
01-014 Warszawa

tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 135 lub 152

Zanonimizowane orzeczenia i postanowienia OSD: https://www.temidium.pl/orzeczenia_dyscyplinarne-10