Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

ul. gen. Ludomiła Rayskiego 23/3
70-442 Szczecin

tel.: 91 488-27-22 w.23

e-mail: saddyscyplinarny@oirp.szczecin.pl

Zanonimizowane orzeczenia i postanowienia OSD: http://oirp.szczecin.pl/izba/orzeczenia-postanowienia-sadu-dyscyplinarnego/