Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Ul. Hoffmanowej 8
35-016 Rzeszów

Tel. 17 86 42 108

Zanonimizowane orzeczenia i postanowienia OSD: https://www.oirp.rzeszow.pl/radcowie/odpowiedzialnosc-dyscyplinarna