Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu

ul. Dmowskiego 20
58-300 Wałbrzych

tel. (74) 842 68 76

e-mail: osd@oirp.walbrzych.pl