Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6
85-021 Bydgoszcz

tel./fax 52 322 45 36

e-mail: rzecznik-osd@oirp.bydgoszcz.pl