Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu

ul. Krakowska 26 oficyna
45-075 Opole

nr telefonu: 77 454 25 42 wew. 12

e-mail: osd@oirp.opole.pl