Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

ul. Przecznica 6 lok 4
25-513 Kielce

tel. 41 3415604 wew 22

e-mail: aplikacja@oirpkielce.pl