Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

ul. Konrada Wallenroda 2E
20-607 Lublin

tel. 81 532 06 95

e-mail: osd@oirp.lublin.pl

Zanonimizowane orzeczenia i postanowienia OSD: http://oirp.lublin.pl/orzeczenia-osd-oirp-lublin