Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

tel. (56) 622-89-17

e-mail: oirp@torun.oirp.pl