Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

75-401 Koszalin
ul. Jedności 5

tel. 94 342-39-56

e-mail: osd@oirpkoszalin.pl