Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

ul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn

tel. (+48 89) 527-98-63
fax. (+48 89) 523-79-80