Teza

WO-164/22

TEZA: Popełniony przez obwinionego radcę prawnego czyn polegał na przyjęciu od Klienta pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przeciwko Spółce, pomimo posiadania pełnomocnictwa tej Spółki do reprezentowania Spółki we wszelkich postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz rejestrowych prowadzonych przed [...]

WO-163/22

TEZA: W stosunku do prawników zagranicznych, wpisanych na listę radców prawnych, potwierdzanie uzyskania punktów szkoleniowych za granicą odbywa się na podstawie ich oświadczeń złożonych właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych.   WO-163-22 orzeczenie.anonim.teza

2024-04-24T09:26:53+02:002024/04/24|Categories: 19. Postanowienia|Tags: |

WO-144/22

TEZA: Wydanie opinii przez radcę prawnego o czynnościach zawodowych innego radcy prawnego wymaga przede wszystkim zaistnienia potrzeby albo obowiązku wynikającego z zadań służbowych bądź samorządowych, a przy tym zachowania następujących reguł: wysłuchania opiniowanego, zachowania obiektywizmu, [...]

WO-141/22

TEZA: Nie sposób czynić zarzutu radcy prawnemu, działającemu jako Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, że wykonując swoje obowiązki wynikające zarówno z przepisów ustawowych jak też regulacji korporacyjnych, przedkłada akta spraw wraz z wniesionymi środkami zaskarżenia do [...]

2024-04-24T09:16:07+02:002024/04/24|Categories: 18. Pozostałe, 19. Postanowienia|Tags: |

WO-141/22

TEZA: Obwiniony radca prawny prowadził w ruchu lądowym po drodze publicznej samochód, znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym do stężenia 1,3 % o alkoholu we krwi i za ten czyn, wyczerpujący dyspozycję art. 178a § [...]

WO-162/22

TEZA: Obwiniony radca prawny, będąc pełnomocnikiem z urzędu Pokrzywdzonego, w sprawie odwołania od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  o ustalenie stopnia niepełnosprawności. nie wykonał zobowiązania Sądu Okręgowego i nie wskazał wartości przedmiotu [...]