WSD KIRP

About WSD KIRP

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far WSD KIRP has created 448 blog entries.

WO-196/19

Teza: zarzuty karne dot. życia prywatnego (małżeńskiego) radcy prawnego a tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Zastosowanie środka w postaci tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych radcy prawnego ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi niepożądanymi jego działaniami, [...]

WO-189/19

Teza usprawiedliwiona nieobecność obwinionego na rozprawie. W wypadku gdy obwiniony usprawiedliwił swoje niestawiennictwo, poprzez przedłożenie zaświadczenia od lekarza sądowego, to bez stwierdzenia, że zaświadczenie to (okoliczności, które uzasadniły wystawienie go) nie zasługuje na wiarę, nie [...]

WO-184//19

Teza: zakres uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego. Treść odwołania wniesionego przez obwinionego po wezwaniu go do uzupełnienia braków formalnych znacznie przekracza ramy pierwotnego odwołania, co jest sprzeczne art. 120 § 1 k.p.k.. Należy zauważyć, że [...]

WO-141/19

Teza: spekulacyjny obrót nieruchomością. Udział obwinionego radcy prawnego w spekulacyjnym zakupie i sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na ambasadę (…) i wyrządzenie szkody majątkowej pokrzywdzonemu jest deliktem dyscyplinarnym, w szczególności, że za ten czym radca prawny [...]

WO-150/19

Teza: zwrot kosztów podróży świadka. Zgodnie z art. 618j k.p.k. należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu przyznaje się w wysokości przewidzianej dla świadków. Sąd słusznie przyznał pokrzywdzonej zwrot kosztów przejazdu samochodem [...]

WO-3/19

Teza: termin na wniesienie środka zaskarżenia. Zgodnie z art. 124 k.p.k., który na podstawie art. 741 ustawy o radcach prawnych znajduje odpowiednie zastosowanie, termin na złożenie środka zaskarżenia jest zachowany m.in. wtedy gdy przed jego [...]