Teza: spekulacyjny obrót nieruchomością.
Udział obwinionego radcy prawnego w spekulacyjnym zakupie i sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na ambasadę (…) i wyrządzenie szkody majątkowej pokrzywdzonemu jest deliktem dyscyplinarnym, w szczególności, że za ten czym radca prawny został prawomocnie skazany przez sąd karny.

WO 141 19