Teza

WO-96/20

TEZA: Obwiniony radca prawny naruszył godność zawodu w ten sposób, że jako prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki, dopuścił się w stosunku do zatrudnionego w spółce pracownika ciężkiego naruszenia [...]

WO-153/21

TEZA: Zdaniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wymierzenie tak daleko idącej kary, tj. kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jest akurat w tym przypadku karą po prostu odpowiednią. Można by rzec, że jedyną możliwą, celem [...]

WO-148/21

TEZA: Należy odróżnić sytuację przedłożenia do właściwego organu pisma mającego stanowić dowód postępowaniu prowadzonym przez ten organ od przesłania odpisu pisma procesowego do wiadomości podmiotu będącego w istocie stroną trzecią. Zamiar ujawnienia treści pisma procesowego [...]

2023-05-07T20:10:44+02:002023/05/07|Categories: 04. Tajemnica zawodowa|Tags: |