Teza

WO-153/21

TEZA: Zdaniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wymierzenie tak daleko idącej kary, tj. kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jest akurat w tym przypadku karą po prostu odpowiednią. Można by rzec, że jedyną możliwą, celem [...]

WO-148/21

TEZA: Należy odróżnić sytuację przedłożenia do właściwego organu pisma mającego stanowić dowód postępowaniu prowadzonym przez ten organ od przesłania odpisu pisma procesowego do wiadomości podmiotu będącego w istocie stroną trzecią. Zamiar ujawnienia treści pisma procesowego [...]

2023-05-07T20:10:44+02:002023/05/07|Categories: 04. Tajemnica zawodowa|Tags: |

WO-144/21

TEZA: 1. Przepis art. 325i k.p.k. nic znajduje w ogóle zastosowania do postępowania dyscyplinarnego i jest on adresowany wyłącznie do prokuratora (i innych oskarżycieli publicznych) w toku tradycyjnego postępowania karnego. 2. Nie sposób jest uznać, [...]