Teza

WO-163/18

Teza: dobrowolne poddanie się karze Wydanie wobec obwinionego orzeczenia skazującego w trybie art. 387 § 1 k.p.k. nie powoduje braku legitymacji Ministra Sprawiedliwości do wniesienia odwołania od orzeczenia z uwagi na treść art. 447§5 k.p.k. [...]

WO-162/18

Teza: zwrot kosztów podróży świadka  Zgodnie z treścią art. 618a § 1 k.p.k. świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności procesowych w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów [...]

2021-03-15T15:47:40+01:002019/02/15|Categories: 19. Postanowienia|Tags: , |