Teza

WO-160/17

Jeżeli obwiniony we wniosku nie wniósł o odroczenie rozprawy lub jej przerwanie, a jedynie usprawiedliwiał swoją nieobecność, wniosek ten nie mógł doprowadzić do odroczenia rozprawy, albowiem takie żądanie nie zostało przez obwinionego wyrażone. WO-160/17

WO-155/17

Teza: przedawnienie karalności W przypadku przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego sąd odwoławczy uchyla orzeczenie sądu I instancji i umarza postępowanie 155.17.docx (1)

2021-03-15T21:40:03+01:002017/12/15|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: |

WO-145/17

Teza: wolność słowa i pisma Radca prawny wykonując czynności zawodowe zobowiązany jest do ponadprzeciętnej i profesjonalnej dbałości o kulturę słowa w sposób który nie godziłby w dobra osobiste innych osób. 145.17.docx

2021-03-15T21:40:14+01:002017/12/15|Categories: 08. Wolność słowa i pisma|Tags: |