Teza

WO-9/20

Teza: odpowiednie stosowanie k.p.k. w zakresie kosztów postępowania dyscyplinarnego. Regulacja zawarta w art. 624 k.p.k. stanowi wyjątek od reguły ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego przez obwinionego, w przypadku jego ukarania i jako taka musi być interpretowana [...]

WO-8/21

Teza: skarga na przewlekłość w postępowaniu dyscyplinarnym. Artykuł 3 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zawiera zamknięty katalog postępowań, w których stronom lub innym uczestnikom [...]

2021-09-24T09:52:08+02:002021/09/24|Categories: 19. Postanowienia|Tags: |