17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego