WO-152/18

Teza: koszty pełnomocnika. Wyższy Sąd Dyscyplinarny na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. oraz § 4 ust. 1, § 7 i § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 [...]