Teza: koszty pełnomocnika.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. oraz § 4 ust. 1, § 7 i § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przez radcę prawnego z urzędu i w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych przyznał pełnomocnikowi pokrzywdzonej, ustanowionemu z urzędu, kwotę 1328,40 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej.

WO 152 18