Teza

WO-155/14

Niestawiennictwo obwinionego radcy prawnego na rozprawie dyscyplinarnej nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że należycie usprawiedliwi on swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie rozprawy (art. 683 ust. 2 ustawy o radcach prawnych). WO-155 14