04. Granice rozpoznania sprawy przed Sądem odwoławczym