Sąd nie jest związany opisem czynu zarzucanego oskarżonemu ani wskazaną przez oskarżyciela jego kwalifikacją prawną i może tym samym modyfikować zarówno ów opis, jak i jego kwalifikację, jeżeli tylko mieści się w granicach owego zdarzenia. Jednakże, jeżeli oskarżyciel, mający pełną wiedzę o poszczególnych zachowaniach, ogranicza w akcie oskarżenia, zakres, w jakim decyduje się oskarżyć, to uznać należy, że sąd nie może wykroczyć poza granice przedmiotowe takiej skargi.

V KK 458 15