Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji tego obowiązku w przyszłości i w szczególności uświadomić, iż dalsze uchylenia się spowodować może poważniejsze, w tym również finansowe, konsekwencje.

WO 245 19