Teza: delikt dyscyplinarny rzecznika dyscyplinarnego.
Czyn radcy prawnego, pełniącego funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego – w postaci
cofnięciu na rozprawie wniosku o ukaranie w sytuacji, gdy nie zaistniała żadna okoliczność, która
uzasadniałaby takie postępowanie – stanowił przewinienie dyscyplinarne z art. 64 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych w związku z 64 ust. 2 KERP.

WO 215 19.docx