WO-215/19

Teza: delikt dyscyplinarny rzecznika dyscyplinarnego. Czyn radcy prawnego, pełniącego funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego - w postaci cofnięciu na rozprawie wniosku o ukaranie w sytuacji, gdy nie zaistniała żadna okoliczność, która uzasadniałaby takie postępowanie - stanowił [...]