Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia.

Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, sprawował również nadzór nad prawidłowością wykonywania i rozliczania czynności świadczonych jako radca prawny. Takim postępowaniem  podważył zaufanie do zawodu radcy prawnego nie ustalając przy tym zakresu świadczonej pomocy prawnej oraz zasad wynagradzania.

 

WO-201 19.docx