Zgodnie z brzmieniem art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, sąd dyscyplinarny orzeka obligatoryjnie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych radcy prawnego, w stosunku do którego, w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe aresztowanie.

 

WO-171.18.docx