WO-171/18

Zgodnie z brzmieniem art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, sąd dyscyplinarny orzeka obligatoryjnie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych radcy prawnego, w stosunku do którego, w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe [...]